You, the petitioner
G11eng13

Meer scootervrije fietspaden

41 signatures

In de verkeerswetgeving bestaat een onderscheid tussen het verplichte fietspad en het onverplichte fietspad. De onverplichte is er alleen voor ongemotoriseerd verkeer. De snorfiets mag er alleen met uitgeschakelde motor overheen. Gehandicaptenvoertuigen altijd. Maak er hier meer van!

Dit is een suggestie van internationale studenten van de Amsterdamse fietsprofessor (Marco te Brömmelstroet, zie link hiernaast) na bestudering van de situatie in Amsterdam.

Petition

We

fietsers op de fietspaden van Amsterdam

 

observe

• op onverplichte fietspaden (bord G13) mogen alleen fietsen, snorfietsen met uitgeschakelde motor en gehandicaptevoertuigen rijden • er veel fietspaden in Amsterdam zijn die een belangrijke verbinding zijn, maar zonder rijbaan ernaast • dergelijke fietspaden vaak ook langs een schoolplein of kinderspeelplaats liggen • juist deze fietspaden alleen voor fietsers horen te zijn • een verbod voor snorfietsers op het fietspad nog wacht op verdere wetgeving als de Tweede Kamer er, op z'n vroegst in oktober 2015, toe besluit

 

and request

zo snel mogelijk zo veel mogelijk fietspaden te veranderen in 'onverplichte fietspaden' in combinatie met een voorlichtingscampagne ter plekke (folders en posters uitdelen aan omwonenden, posters langs de weg) en een intensieve handhavingscampagne.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
ReindeR Rustema 
Website:

History

Signatures